UCZESTNIK PROJEKTU:
„Innowacyjność procesu technologicznego firmy Agrohum drogą do podniesienia konkurencyjności firmy oraz jej bezpośredniego udziału w założeniach Strategii Lizbońskiej”


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
unia_mazovia
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.